Kt. Lie 18th, 2024

Apšvietimas

APŠVIETIMAS (išrašas iš „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 21:2011 „MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO„)

  1. Visose mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, dirbtuvėse ir sporto salėje turi būti tiesioginis natūralus apšvietimas. Natūralios apšvietos koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 proc. toliausiai nuo lango nutolusiame taške, o insoliacija – ne trumpesnė kaip 2,5 val.
  2. Koridoriuose, skirtuose mokinių poilsiui tarp pamokų, turi būti natūralus apšvietimas.
  3. Naujai statomose mokyklose, jei mokymo klasės ar mokymo kabineto plotis yra didesnis kaip 6 m, natūralus apšvietimas turi būti iš abiejų patalpos pusių.
  4. Mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose turi būti įrengtos žaliuzės (užuolaidos), apsaugančios nuo tiesioginių saulės spindulių.
  5. Visose mokyklos patalpose turi būti įrengtas dirbtinis apšvietimas. Patalpų dirbtinės apšvietos mažiausios ribinės vertės pateiktos šios higienos normos 1 lentelėje.

1 lentelė. Patalpų dirbtinio apšvietimo vertės

Patalpos pavadinimasApšvieta (lx), ne mažiau kaipPaviršius, kuriam taikoma apšvieta
1. Mokymo klasė, mokymo kabinetas, aktų salė, skaitykla300Horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų
2. Mokymo klasė, mokymo kabinetas  300Lentos vertikalus paviršius
3. Informacinių technologijų kabinetas300 (ne daugiau kaip 500)Stalo horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų
100 (ne daugiau kaip 250)Monitoriaus vertikalus paviršius
4. Technologijų kabinetas400Stalo horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų
5. Sporto salė200Horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų
6. Persirengimo kambariai, drabužinė, koridorius100Horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų
7. Laiptinė, tualetas, dušas75Horizontalus paviršius 0,5 m aukštyje nuo grindų
8. Sveikatos kabinetas200Stalo horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų
  1. Dirbtiniam apšvietimui turi būti naudojami šviestuvai, vienodai išsklaidantys šviesą.
  2. Prie staklių ir prie siuvimo mašinų turi būti numatytas ir vietinis apšvietimas.
  3. Bendram dirbtiniam apšvietimui mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, dirbtuvėse ir sporto salėje turi būti naudojamos liuminescencinės lempos.
  4. Klasėje, kurioje mokosi silpnaregis mokinys, apšvietimas turi būti ne mažiau kaip 500 lx. Esant gydytojo rekomendacijai, turi būti papildomai įrengtas vietinis apšvietimas.

Apytikslės patalpų apšvietimo lygio normos:

Gyvenamųjų patalpų apšvietimas
Svetainės, svetainės, miegamieji150
Virtuvės, virtuvės-valgomieji, virtuvės nišos150
Vaikai200
Klasės, bibliotekos300
Buto koridoriai, salės50
Sandėliavimo patalpos, patalpos300
Drabužių spinta75
Sauna, persirengimo kambariai, baseinas100
Sporto salė150
Biliardo kambarys300
Vonios kambariai, tualetai, dušai50
Durininko kambarys150
Laiptai20
Grindiniai negyvenamieji koridoriai, vestibiuliai, liftų salės30
Vežimėliai, dviračiai30
Terminiai stotys, siurblinės, liftų mašinų kambariai20
Pagrindinės techninių aukštų, rūsių, palėpių ištraukos20
Kėlimo velenai5
Biurų pastatų apšvietimas
Biurai, darbo kambariai, atstovybės300
Projektų salės ir dizaino kambariai, piešimo biurai500
Rašomosios biurai400
Patalpos lankytojams, palydovų patalpos400
Skaityklos400
Skaitytojų registracija ir registracija300
Skaitytojo katalogai200
Kalbos laboratorijos300
Knygų saugyklos, archyvai, atviros prieigos fondai75
Knygų įrišimo kambariai, kurių plotas ne didesnis kaip 30 kvadratinių metrų. m300
Kopijavimo patalpos, kurių plotas ne didesnis kaip 30 m300
Modeliavimas, staliaus darbai, remonto dirbtuvės300
Patalpos darbui su ekranais ir vaizdo terminalais400
Konferencijų salės, konferencijų salės200
Fojė ir vestibiuliai150
Organinės ir neorganinės chemijos laboratorija400
Analitinės laboratorijos500
Svoris, termostatas300
Mokslo ir technikos laboratorijos400
Fotoelementai, distiliavimas, stiklo pūtimas200
Pavyzdžių archyvai, reagentų laikymas100
Skalbimo mašina300
Švietimo įstaigų apšvietimas
Klasės, klases, klases500
Auditorijos, kabinetai, laboratorijos400
Informacinių technologijų ir kompiuterių įrangos klasių patalpos200
Studijų patalpos, skirtos techniniam piešimui ir piešimui500
Laboratoriniai padėjėjai klasėse400
Organinės ir neorganinės chemijos laboratorija400
Metalo ir medienos apdirbimo dirbtuvės300
Instrumentinis, magistro instruktoriaus kambarys300
Darbo tarnybų tipai400
Sporto salės200
Buitinės vitrinos50
Dengti baseinai150
Asamblėjos salės, kino auditorijos200
Konferencijų salių, dėstytojų kambariai ir kambariai300
Poilsis150
Viešbučių kambarių apšvietimas
Paslaugų biuras, palydovų patalpos200
Svetainės, kambariai150

Lentelėje rodomi skirtingų tipų kambario apšvietimo lygio standartai.

Programos galimybės

Reikiamo kambario apšvietimo skaičiavimas.
Apšvietimo koeficiento apskaita, atsižvelgiant į lubų aukštį.
Vienos lempos šviesos srautas.
Apskaičiuotas apšvietimo, fluorescencinių ar šviesos diodų žibintų galingumas.

Programa skaičiavimui: čia