An. Bir 18th, 2024

Elektros varikliai

ELEKTROS VARIKLIAI. Viena pagrindinių elektros pavarų sudėtinių dalių yra elektros variklis, atliekantis sukamąjį ar tiesinį judesį. Seniau dėl tiesinių charakteristikų ir paprasto valdymo reguliuojamosiose pavarose buvo naudojami nuolatinės srovės varikliai, šiuo metu juos visiškai pakeitė dažninės asinchroninės pavaros. Elektros variklių klasifikacija pateikta paveiksle.

NSv.1 pav. Variklių klasifikacija

Nuolatinės srovės varikliai

Nuolatinės srovės (NS) varikliai vis rečiau naudojami pramonėje, tačiau be jų neapsieinama įvairių autonominių transporto priemonių (automobilių, lėktuvų), nešiojamosios elektronikos įrenginių gamyboje, taip pat robotų technikos srityje ir t. t. Kaip ir visos rotacinės mašinos, NS varikliai susideda iš dviejų pagrindinių dalių – statoriaus ir rotoriaus. Įprastinės konstrukcijos NS variklis pavaizduotas NSv.2 paveiksle, NS variklio su diskiniu rotoriumi konstrukcija – NSv.3 paveiksle, NS variklių klasifikacija pagal žadinimo tipą – NSv.1 paveiksle. Nepriklausomojo žadinimo atveju žadinimo apvija maitinama iš atskiro nuolatinės srovės šaltinio. Žadinimo apvijas galima pakeisti nuolatiniais magnetais.

NSv.2 pav. NS variklio konstrukcija
NSv.3 pav. NS variklio konstrukcija su diskiniu rotoriumi

NS variklio matematinis modelis sudaromas pagal inkaro ir žadinimo sistemų atstojamąsias schemas (NSv.4 pav.).

NSv.4 pav. NS variklio atstojamosios schemos: a) inkaro; b) žadinimo grandinės

Asinchroniniai varikliai

Paprastos konstrukcijos ir gana patikimi asinchroniniai varikliai yra plačiai paplitę; trifaziai dažniausiai naudojami pramonėje, o vienfaziai – ir pramonėje, ir buityje. Dalis šių variklių, kai nereikia reguliuoti greičio, yra jungiami tiesiogiai į tinklą, kiti naudojami dažninėse elektros pavarose. Atpigus galios ir valdymo elektronikai, tokias pavaras pradėta naudoti dažniau nei NS elektros pavaras ir beveik visur, kur reikalingas greičio ar momento reguliavimas. Kaip ir NS variklis, asinchroninis variklis susideda iš dviejų pagrindinių dalių – statoriaus ir rotoriaus (AV.6 pav.). AV.7 paveiksle pavaizduotas trifazio asinchroninio variklio modelis, magnetinės indukcijos vektoriai, statoriaus sužadinto magnetinio lauko indukcijos linijos.

AV.6 pav. Asinchroninio variklio konstrukcija
AV.7 pav. Trifazio asinchroninio variklio modelis

Variklio pajungimas (Reversas): https://youtu.be/OVvEuiGTZrM