An. Bir 18th, 2024

Elektriko žinių patikrinimo testas

Sveiki apsilankę i testo „Elektriko žinių patikrinimas” puslapį.

Spręskite testą:

Pradėkime testą. Sėkmės!

Elektros srovės apibrėžimas:

Kaip žymima galia ir jos matavimo vienetas?

Laidininko varža priklauso nuo:

Medžiagos savybė priešintis elektros srovei vadinama:

Šis prietaisas vadinamas:

Ampermetras

Įtampos matavimui naudojamas:

Kaip žymima srovė ir jos matavimo vienetas?

Kokie matavimo prietaisai žymimi šiuo ženklu ,, ~ “ ?

Visos 4 lygiagrečiosios grandinės varžos yra vienodos- po 2 Ω. Kokia grandinės atstojamoji varža?

Žemos įtampos elektros įrenginiai nuo trumpojo jungimo, perkrovos ir įtampos pažemėjimo apsaugomi:

Kaip pakis srovės stipris grandinėje, padidinus 2 kartus įtampą ir tiek pat sumažinus varžą?

Kokiu prietaisu matuojamas elektros energijos sunaudojimas?

12 V nuolatinė įtampa prijungta prie rezistoriaus, teka 0,2 A srovė. Kokia rezistoriaus varža?

Ką reiškia ženklas ant matavimo prietaiso?

Magnetoelektrinis matuoklis

Įrašykite: srovės matuoklio varža yra ........ , todėl prijungus jį prie šaltinio gnybtų, apvija sudegtų.

Matuojant varžą, schemos maitinimas būtinai turi būti:

Koks pagrindinis parametras lemia laido srovės gyslos skerspjūvio ploto parinkimą?

Kaip vadinamos medžiagos, kurios gerai praleidžia elektros srovę?

Kaip turi būti pažymėti apsauginio įžeminimo laidininkai?

Simbolio reikšmė:

Normaliai atviras kontaktas

Simbolio reikšmė:

Elektromagnetinė ritė

Koks yra trifazio kabelio gyslų spalvų eiliškumas?

Kuo būtina įsitikinti ir ką atlikti maitinimo tinkle prieš matuojant izoliacijos varžą?

Kuris iš šių matavimų atliekamas megaommetru?

Kur jungsime voltmetrą, norėdami išmatuoti lemputės įtampą?

Kokios paskirties gali būti šis laidas?

PN laidas įžeminimas

Kokiems laidininkams sujungti naudojami tokie gnybtai?

Elektros laidų jungimo gnybtai

Ar galima pavaizduotu gnybtu sujungti aliumininį laidą su variniu?

Elektros laidų sujungimas gnybtais

Saugiklis apsaugo nuo:

Užrašas ,,100 A” ant saugiklio korpuso - tai:

Elektros saugiklis