Kt. Bal 18th, 2024

Elektros instaliacija lauke

Elektros instaliacija lauke atliekama dviem būdais: atviruoju ir paslėptuoju. Atviroji instaliacija gali būti atlikta ant trosų ir lynų. Šis būdas dažniausiai naudojamas tiesiant įvadus į pastatus, nes yra pigesnis ir ekonomiškesnis. Jeigu atvirąją instaliaciją naudosite ir kiemo elementams bei kitiems lauko įrenginiams apšviesti, žinokite, kad aplinkai tai nesuteiks estetinio vaizdo. Kai lauko elektros įrenginiai yra stacionarūs ir nežadate keisti jų montavimo vietos, jiems elektros energija tiekiama kabelius tiesiant po žeme, o jeigu kilnojami – lanksčiais kabeliais žemės paviršiumi. Labai svarbu visus lauko elektros įrenginius apsaugoti nuo trumpųjų jungimų bei perkrovų automatiniais jungikliais ir įžeminti. Būtina naudoti tik didesnius negu 16A srovės kištukinius lizdus kurių apsaugos nuo drėgmės laipsnis yra IP44 (ar didesnis), kitus lauko instaliacijai skirtus elementus.

Tiesiant įvadą atvirąja instaliacija oro linija, naudojami izoliuoti laidai ar kabeliai su apvalkalu, kuris apsaugo nuo įvairių atmosferos poveikių (ultravioletinių spindulių, drėgmės ir kt.).

Tiesimui po žeme naudojami specialūs kabeliai. Prieš kasant tranšėją, pirmiausia jos vieta pažymima visu ilgio perimetru laikantis šių apsauginių zonų: nuo pastatų bei kitų statinių pamatų ir medžių kamienų atstumas turi būti ne mažiau kaip 2 m, nuo krūmų – 0,75 m. Po to tinkamai paruošiami kabelio gyslų galai, kabelis įveriamas į nedegų plastikinį vamzdį ir ištiesiamas tranšėjos perimetro ilgiu pažymėtoje vietoje tokiu atstumu, kad netrukdytų mesti žemes kasant tranšėją. Jos gylis turi būti 0,8 m (jeigu žemė ariamoji – 1,1 m), o plotis – 0,3-0,4 m. Iš tranšėjos pašalinami stambūs žemės gabalai, dugnas išlyginamas bei padengiamas be jokių priemaišų 10 cm smėlio ar smulkios žemės sluoksniu ir vėl išlyginamas. Paskui klojamas kabelis nedegiame plastikiniame vamzdyje ir pilamas 10 cm švaraus smėlio arba susmulkintos žemės sluoksnis. 30 cm nuo tranšėjos krašto, ilgio perimetru, ištiesiama įspėjanti juosta su užrašu „Kabelis“, tada tranšėja užkasama ir sulyginama sulig žemės paviršiumi.

Drėgnose patalpose naudojamų elektros instaliacijos gaminių IP reikšmės:

Pirmasis rodo, kiek lizdas apsaugotas nuo kietųjų dalelių patekimo:

0 – apsaugos nėra;
1 – nuo 50 mm dydžio;
2 – nuo 12 mm dydžio;
3 – nuo 2,5 mm dydžio;
4 – nuo 1 mm dydžio;
5 – apsauga nuo dulkių;
6 – visiška apsauga nuo dulkių.

Antrasis rodo apsaugą nuo vandens:
0 – apsaugos nėra;
1 – nuo vertikaliai krentančių lašų;
2 – nuo vandens lašų, krentančių 15° kampu;
3 – nuo 60° kampu krentančių purslų;
4 – nuo purslų;
5 – nuo vandens srovės;
6 – nuo stiprios vandes srovės;
7 – nuo laikino panardinimo į vandenį;
8 – nuo ilgalaikio panardinimo į vandenį.

Išorinė instaliacija (lauko instaliacija) – elektros inžinerinis tinklas statinių, pastatų ir pan. konstrukcijų išorėje. Naudojama atviroji ir paslėptoji lauko instaliacija.

Drėgnose ir labai drėgnose patalpose ir lauko įrenginiuose laidų izoliacija ir izoliuojamieji ramsčiai, taip pat atraminės ir laikančiosios konstrukcijos, vamzdžiai, loviai ir lentynos turi būti atsparūs drėgmės poveikiui.

Laidų ir kabelių perėjas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras ir tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, kad jos būtų lengvai pakeičiamos. Dėl to perėjos turi būti nutiestos vamzdyje, lovyje ir pan. Tarpus tarp laidų, kabelių ir vamzdžių (lovių ir pan.) perėjose per priešgaisrines užtvaras (sienas, pertvaras, perdangas) reikia užsandarinti priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų nuostatas. Užsandarinti reikia taip, kad būtų galimybė pakeisti laidus ir kabelius ir papildomai nutiesti naujus.

Laidai perėjose per sienas, pertvaras ir perdangas turi būti papildomai izoliuoti (pavyzdžiui, izoliaciniame vamzdyje). Jei laidai pereina iš vienos sausos arba drėgnos patalpos į kitą (sausą arba drėgną patalpą), visi vienos linijos laidai tiesiami viename izoliaciniame vamzdyje arba atskirai. Jei laidai pereina iš sausos arba drėgnos patalpos į šlapią patalpą, iš vienos šlapios į kitą šlapią patalpą arba išeina iš patalpos į lauką, kiekvienas laidas turi būti tiesiamas atskirame izoliaciniame vamzdyje. Pereinantys iš sausos arba drėgnos patalpos į šlapią patalpą arba į lauką laidai turi būti sujungiami sausoje arba drėgnoje patalpoje.

Tose patalpose, kuriose yra garų ir dujų, ardančių laidų ir kabelių izoliaciją ir apvalkalus, taip pat lauko įrenginiuose ir tose vietose, kur į vamzdžius, lovius ir rankoves gali patekti tepalų, vandens arba emulsijos, vamzdžių, lovių ir lanksčių metalinių rankovių tarpusavio jungės, taip pat jungės su skirstymo dėžutėmis, elektros įrangos korpusais ir pan. turi būti sandarios. Šiuo atveju lovių sienelės turi būti ištisinės, o dangčiai – sandarūs. Jungčių vietose vamzdžiai ir loviai turi turėti sandarinimo įtaisus, lanksčios metalinės rankovės turi būti hermetinės. Dulkėtose patalpose vamzdžių, rankovių, lovių jungės ir atšakos turi būti apsaugotos nuo dulkių.

„V. LAUKO INSTALIACIJA (išrašas iš „ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS„)

  1. Lauko instaliacija statinių sienomis, lubomis ir kitomis laikančiosiomis konstrukcijomis turi būti įrengiama kabeliais. Lauko instaliacija ant gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų stogų, išskyrus atvadus, neturi būti įrengiama.
  2. Atstumas nuo atvado kabelio iki kelio (gatvės) ar įvažiavimo važiuojamosios dalies paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 5,5 m, o iki šaligatvio ir takų paviršiaus – ne mažesnis kaip 3,5 m. Atvado aukštis prie pastato nuo žemės paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 2,75 m.
  3. Lauko instaliacijos vamzdžiai, loviai ir metalinės rankovės turi turėti sandarinimo įtaisus ir atitikti Taisyklių 50–52 punktų reikalavimus. Žemėje už pastato ribų plieniniuose vamzdžiuose ir loviuose laidai neturi būti tiesiami.

89. Jei srovėlaidžiai priartėja prie statinių, kuriuose yra sprogiųjų zonų, taip pat prie sprogiųjų lauko įrenginių, turi būti laikomasi sprogiosioms zonoms taikomų reikalavimų.

100. Lauke ir nešildomose patalpose kabelių įrenginių metalinės dalys turi būti pagamintos iš nerūdijančios medžiagos arba padengtos ilgaamže, korozijai atsparia danga (lydine cinko danga, aliuminio cinko lydiniu, plastiku ir pan.). Požeminių kabelių inžinerinių statinių konstrukcijos turi būti įrengtos atsižvelgiant į kabelių svorį, gruntą, kelių dangas ir važiuojančio jomis kelių transporto apkrovas.

  1. ĮAS ir ĮASS apsaugos laipsniai turi būti ne žemesni kaip:
    474.1. IP44 – įrengiami lauke;
    474.2. IP31 – įrengiami pastatų viduje.”