Kt. Bal 18th, 2024

Elektros instaliacija

UIR.lt Elektros remontas

Elektros instaliacija

Elektros instaliacija galima vadinti laidų, kabelių bei jiems priklausančių tvirtinimo detalių, skirstomųjų, jungiamųjų dėžučių, galinių dėžučių, skydelių, jungiklių, kištukinių lizdų, šviestuvų ir kitų elementų visumą.

Kitaip sakant, elektros instaliacija yra visa tai, kas numatyta pastato elektros schemos plane. Čia gali būti nurodytos kabelių ir laidų markės, jų klojimo būdai, laikančiųjų ar tvirtinimo elementų tipai ir jų pastatymo vietos, apkrovų skaičiavimo schemos, įvado montavimo reikalavimai, apšviestumo skaičiavimo rezultatai.
Pagrindiniai elektros instaliacijos reikalavimai yra nustatyti Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse, Lietuvos higienos normose ir kt. Pagrindiniai elektros tinklo elementai yra laidai, komutaciniai aparatai (jungikliai, kištukiniai lizdai, kontaktoriai, impulsinės relės ir kt.), skirstomosios, jungiamosios, galinės dėžutės, skydeliai, galios spintos, įvadinės spintos, apkabos, laikikliai, įvairių konstrukcijų tvirtinimo gaminiai su vinimis, varžtais ar medsraigčiais ir kt.), apsaugos bei reguliavimo aparatai (automatiniai jungikliai, saugikliai, įvairios relės, temperatūros slėgio ar lygio reguliatoriai), imtuvai.

Pagal paskirtį elektros instaliacija gali būti:

  • – vidaus elektros instaliacija;
  • – lauko elektros instaliacija;
  • – pastogės patalpų elektros instaliacija.

Pagal laidų ir kabelių klojimo būdą, bet kuri elektros instaliacija gali būti:

  • -atviroji
  • -paslėptoji.

Be to, laidai gali būti klojami betarpiškai paviršiais, gali būti tvirtinami ant nedegios medžiagos juostelių, instaliaciniuose vamzdžiuose (lygiuose ir rifliuotuose), loviuose, pastatų statybinių konstrukcijų kiaurymėse. Laidai gali būti betonuojami į pastatų konstrukcijas jų gamybos metu, klojami lentynose, pakabinami laisvai ar tvirtinami ant stygų, trosų ar lynų. Tas ar kitas instaliacijos klojimo būdas bei jos rūšis pasirenkamas priklausomai nuo aplinkos sąlygų, objekto paskirties, architektūrinių reikalavimų. Įvertinami estetiniai ir ergonominiai aspektai. Šis pasirinkimas negali prieštarauti Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėms (ELIĮT), Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėms bei priešgaisrinių taisyklių reikalavimams.

Vidaus ar lauko atvirąja instaliacija vadiname tokią instaliaciją, kuri tiesiama sienų, lubų ar grindų išoriniais paviršiais ant patalpų ar statinių konstrukcinių elementų. Tokia instaliacija paprastai yra vizualiai matoma.
Paslėptąja instaliacija vadinama tokia instaliacija, kuri tiesiama patalpų konstrukcijų viduje – sienose, lubose, grindyse, perdangose, po tinku, tinke (potinkinė instaliacija).
Gyvenamose ir tarnybinėse patalpose naudojami izoliuoti laidai ir kabeliai, o kai kuriose gamybinėse patalpose ir neįzoliuoti laidininkai – šynos. Laidas paprastai turi srovinę gyslą (laidininkas, gysla) ir izoliacijos sluoksnį, vadinamą pagrindine arba fazine izoliacija (pagrindinė apsaugos priemonė nuo tiesioginio prisilietimo). Instaliacinis kabelis ant pagrindinės izoliacijos turi plastikinį apvalkalą, apsaugantį gyslą nuo mechaninio poveikio. Esant reikalui, kabeliai gali turėti ekraną ir kitus komponentus.
Po vienu apvalkalu gali būti keli laidai su fazinėmis izoliacijomis. Todėl kabelių montavimo galimybės yra didesnės negu laidų. pvz., laidų negalima tvirtinti betarpiškai metalinėmis apkabomis, jie netiesiami degiais paviršiais ir kt.
Laidų izoliacija dažniausiai būna polivinilchloridinė (PVC). Mažiau lanksčių laidų ji būna gaminama iš kietojo polivinilchlorido, lanksčių – iš gumos ar minkšto polivinilchlorido. Apvalkalas leidžia laidus naudoti drėgnose ir šlapiose patalpose bei chemiškai aktyvioje aplinkoje. Apvalkalas gali būti iš įvairios sudėties polivinilchlorido, gumos ar jų darinių. Paprastai tokie laidai ir kabeliai netinka montuoti atvirame ore ir žemėje. Šiems tikslams reikia naudoti kabelius, kurių apvalkalas yra atsparus cheminiam ir ultravioletinių spindulių (UV) poveikiui. Neigiama PVC izoliacijos savybė yra tai, kad degdama ji išskiria žmogui nuodingas medžiagas – halogenus. Todėl laidų ir kabelių su tokia izoliacija nerekomenduojama naudoti uždarose patalpose. Tokius laidus ir kabelius rekomenduojama keisti behalogeniniais, pvz. NYM, PPJ, MMJ, o ypatingai (N)YM reikėtų keisti į Afux (Suomija), NHXMH (Vokietija), EXQ-Light (Švedija) ir kt). Juos ir reikėtų numatyti kloti A ir aukštesnio energinio efektyvumo pastatuose.

Laidai ir kabeliai gali būti viengysliai ir daugiagysliai.

Viengysliai ir dvigysliai laidai ir kabeliai naudojami vienfazių vartotojų maitinimui TN-C tinkle.
Trigysliai laidai ir kabeliai naudojami vienfazių vartotojų maitinimui TN-S tinkle, atskirais atvejais –
trifazių vartotojų maitinimui IT tinkle.
Keturgysliai laidai ir kabeliai naudojami trifazių vartotojų maitinimui TN-C tinkle.
Penkiagysliai laidai ir kabeliai skirti trifazių vartotojų maitinimui TN-S tinkle.
Trigysliai, keturgysliai ar penkiagysliai laidai bei kabeliai gali būti naudojami ir vienfazių vartotojų maitinimui sudėtingose schemose.

Elektros instaliacija
Elektros instaliacija Vilnius

Pagal gyslos struktūrą laidų ir kabelių laidininkai (LST EN 60228) gali būti:

  • – vienavieliai (monolitiniai, angl. Solid conductor*);
  • – daugiavieliai (angl. Stranded conductor intended for fixed instalation);
  • – lankstūs (angl. Flexible conductor);
  • – labai lankstūs (angl. Very Flexible conductor).

Vienavieliai laidai mažiau lankstūs. Jie naudojami stacionarioje instaliacijoje, skirstomųjų skydelių, galios spintų instaliacijai.

Daugiavieliai laidai ir instaliaciniai kabeliai naudojami kilnojamųjų elektros įrenginių instaliacijai. Lankstūs ir labai lankstūs laidai ir instaliaciniai kabeliai vadinami virvėlaidžiais ir naudojami įvairių kilnojamų ir nešiojamų prietaisų maitinimui bei vibruojančių įrenginių prijungimui.

Laidai ir kabeliai gali būti gaminami su varinėmis ir aliumininėmis gyslomis.

Aliumininės gyslos mažiau atsparios lankstymui, valomas aliuminis tuoj pat pasidengia oksido sluoksniu ir jį sunkiau sujungti. Aliuminis jungtyse, veikiant temperatūrai ir laikui, deformuojasi ir gnybtai atsileidžia. Be to, aliumininiai laidai greičiau sensta, aliuminis korėja.
Variniai laidai ir kabeliai yra žymiai atsparesni daugkartiniam lankstymui, jie mažiau oksiduojasi, didesnis jų laidumas srovei, bet jie brangesni.

Laidų skerspjūvių plotai (toliau tekste – skerspjūviai) yra sunorminti.

Elektros instaliacijoje dažniausiai sutinkamos 1,5; 2,5; 4; 6; 10 ir 16 mm2 skerspjūvio laidų ir kabelių gyslos. Taisyklėmis nustatyti varinių laidų ir kabelių mažiausi leistinieji skerspjūviai įvairioms instaliacijos rūšims.

Būtina žinoti, kad laido skerspjūvio parinkimas turi būti susietas su instaliacijos tinklo sistema.

TN-C tinklo sistema neturi būti naudojama grupiniame tinkle (po įvadinės apskaitos spintos, elektros skaitiklio laiptinėje ar bent grupinio skydelio, kai PEN laido skerspjūvis mažesnis nei 10 mm2 Cu).
TN-S tinkle – naudotini variniai laidininkai ne mažesnio kaip l,5 mm2 grupiniuose tinkluose ir 2,5 mm 2 maitinimo tinkluose.
Instaliacijoje N ir PE laidininko skersmuo neturi būti mažesnis už fazinių laidininkų skerspjūvį.
PEN laidininkas gali būti 50 % mažesnis už fazinius laidininkus tik per 16 mm2 skerspjūvio variniams ir 25 mm2 skerspjūvio aliumininiams faziniams laidininkams, bet ne mažesnio kaip 16 mm2 skerspjūvio variniams ir 25 mm2 skerspjūvio aliumininiams.

(aiškiau: 62. Esant vienfazei apkrovai, vienfazių dvilaidžių ir trilaidžių linijų, trifazių keturlaidžių ir penkialaidžių linijų nulinių (N) laidininkų skerspjūvis turi būti lygus fazinių laidų skerspjūviui.

Esant trifazei simetrinei apkrovai, trifazių keturlaidžių ir penkialaidžių linijų nulinių (N) laidininkų skerspjūvis turi būti lygus fazinių laidininkų skerspjūviui, jei fazinių varinių laidininkų skerspjūvis yra iki 16 mm2, o aliumininių – iki 25 mm2. Jei skerspjūviai didesni, tai nulinių laidininkų skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. fazinių laidininkų skerspjūvio.

Apsauginių nulinių (PEN) laidininkų skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip nulinių (N) laidininkų (Taisyklių 231 punktas).

ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO BENDROSIOS TAISYKLĖS


Šiuo metu naudojami laidai yra pagaminti įvairiose pasaulio firmose. Jie turi įvairius žymenis. Nors dažnai ir prisilaikoma ženklinimo normiškumo, bet yra labai daug išimčių ir konkrečios firmos gaminiai dažnai sunkiai pagal žymenis atpažįstami nuo analogiškų kitos firmos gaminių. Todėl pereinamuoju laikotarpiu Lietuvoje galima įsigyti praktiškai vienos konstrukcijos laidų su skirtingais žymenimis.
Instaliacijai naudojamų varinių ir aliumininių laidų ir kabelių skerspjūvių plotai turi būti ne mažesni, nei nurodyti 6.1. lentelėje. Laidų izoliacija turi atitikti tinklo vardinę įtampą. Įžeminimo ir įnulinimo laidininkų reikalavimai pateikti Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse (toliau – EĮĮBT).

Laidų ir kabelių mažiausi leistinieji skerspjūviai

Laido skerspjūvio, P, I skaičiavimo pavyzdys…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *