Tr. Bir 19th, 2024

Elektros tinklo galios ir amperažo skaičiavimas

Elektriko patarimai

Laidų kabelių srovės lentelės
Varinių laidų kabelių srovės lentelės

4 lentelė. Atvirai ir vamzdžiuose tiesiamų iki 1000 V įtampos varinių laidų ir srovėlaidžių gumine ir polivinilchloridine izoliacija leistinoji ilgalaikė srovė
Temperatūra: laidų +65o C, oro +25o C.

PASTABA. Iki 1,0 kV įtampos keturgyslių kabelių plastikine izoliacija ilgalaikė leistinoji srovė nustatoma pagal 4 lentelę (kaip trigyslių kabelių) dauginant jas iš pataisos koeficiento 0,92

Aliumininių laidų kabelių srovės lentelės

5 lentelė. Atvirai ir vamzdžiuose tiesiamų iki 1000 V įtampos aliumininių laidų gumine ir polivinilchloridine izoliacija leistinoji ilgalaikė srovė

Temperatūra: laidų +65o C, oro +25o C.

PASTABA. Iki 1,0 kV įtampos keturgyslių kabelių plastikine izoliacija ilgalaikė leistinoji srovė nustatoma pagal 4 lentelę (kaip trigyslių kabelių) dauginant jas iš pataisos koeficiento 0,92.

Vienfazio tinklo amperažo ir galios skaičiavimas

Vienfazio tinklo srovė: I = P/U
Vienfazio tinklo galia: P = I*U
I – srovės, A;
P – galia, W; kW = 1000 W
U – įtampa, V;

Trifazio tinklo amperažo ir galios skaičiavimas

Trifazio tinklo srovė: I = P / [1,7320508 * U * cos(fi)*0.92]
Trifazio tinklo galia: P = I * [1,7320508 * U * cos(fi)]*0.92
I – srovė, A;
P – galia, kW;
1,7320508 – šaknies iš 3 vertė;
U – įtampa, kV; kV = 1000 V;
cos(fi) – galios koeficientas (0-1)
0.92 pataisos koeficientas 4 gyslų kabeliui

Pavyzdys trifazio tinklo apkrovai

Pavyzdys galios apskaičiavimui (kai įvadui turime 3F 25A): P= 25*1.7320508*0.38*0.9*0.92=13.62kW
Pavyzdys kabelio parinkimui: jeigu turime 3F 14kW, tai 3F kabelį parenkame namui, kuriame bus elektrinė viryklė, stacionarus vandens pašildymas, jungiami elektros varikliai: I=14/(1.7320508*0.38*0.9) = 23.63A,

Reikšmės:

 1. 14 tai 14kW
 2. 1.7320508 tai kvadratinė šaknis iš 3
 3. 0.38 tai 3F tinklo įtampa 380V (tarp fazių)
 4. 0.9 tai galios koeficientas

pritaikome 4-yslio kabelio koeficientą 0.92, gauname 21,74A, kas pagal 4 lentelę atitinka 4.0mm2 varinį kabelį. Tačiau reikia nepamiršti, kad esti nesinchroninė apkrova (naudojant 1F prietaisus), be to, reik įsivertinti įtampos kritimą dėl varžos (kabelio ilgis), todėl mes rekomenduojame 5×6 varinį kabelį (5 gyslų 6mm2), įveriant į PVC techninį vamzdį, kasant apie 1m. gylyje. Kiekvienu konkrečiu atveju reikėtų skaičiuoti atskirai.

Galios koeficientas:

Jei galios koeficientas nėra žinomas pastarasis turi būti parenkamas remiantis „Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika” patvirtinta Lietuvos Respublikos Ūkio ministro. (galiojimą ar pakeitimus pasitikslinti…)

Ištrauka:

 1. Butas, namas su įrengta stacionaria dujine virykle – 0,9;
 2. Butas, namas su įrengta stacionaria elektrine virykle – 0,92;
 3. Butas, namas su įrengta stacionaria elektrine virykle ir elektriniu vandens šildytuvu – 0,93;
 4. Buitiniai kondicionieriai – 0,8;
 5. Sodyba – 0,85;
 6. Vandens siurbliai, ventiliatoriai – 0,85;
 7. Laiptinės, koridorių apšvietimas – 0,95;
 8. Liftai – 0,6;
 9. Elektros varikliams 06-08;

Orentaciniai praktikoje patikrinti duomenys

Varinių laidų: trigyslio kabelio pagrindiniai duomenys

Pastaba: skaičiuojant vienfazio tinklo ilgalaikį galingumą, buvo paimtas vieno dvigyslio kabelio amperažas iš 4 lentelės.

Aliminių laidų: trigyslio kabelio pagrindiniai duomenys

Pastaba: skaičiuojant vienfazio tinklo ilgalaikį galingumą, buvo paimtas vieno dvigyslio kabelio amperažas iš 5 lentelės.

Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika

Pasinaudokite skaičiuokle