Tr. Bir 19th, 2024

Instaliacijos gedimo signalai

Ar žinote, kad netvarkinga elektros instaliacija gali tapti gaisro priežastimi ir gali būti elektros traumų (apie elektros traumas plačiau) priežastimi?

Draudikai išskyrė šias svarbiausias problemas, kurios sukelia pagrindines traumas buityje susijusias su elektra:

Elektros prietaisų, kurių gaubtai ar laidų izoliacija yra pažeisti, naudojimas

Prisilietimas prie įtrūkusių laidų ir pažeistų elektros lizdų naudojimas

Savarankiškas pažeistų elektros prietaisų remontas

Savos gamybos ir nesertifikuotų elektros prietaisų naudojimas

Vinių kalimas ir angų gręžimas sienoje, kurioje po tinku gali būti elektros laidų

Savos gamybos ar remontuotų saugiklių naudojimas

Dažniausios gaisro priežastys yra šios:

Netvarkinga elektros instaliacija ir elektros įranga;
Netinkamas elektros prietaisų naudojimas.

Pavojaus signalai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį

Norint išvengti gaisro ar elektros traumų rizikų, vartotojui būtina mokėti elgtis su elektros įrenginiais atsakingai, vienu metu nejungti per daug ar pernelyg galingų prietaisų, bei po naudojimo nepamiršti jų išjungti. Labai svarbu periodiškai, vadovaujantis numatytais teisės aktais, bei prietaisų instrukcijomis, tikrinti laidus ir prietaisus bei mokėti atpažinti pavojaus signalus.

Žemiau išvardinti keli ženklai (jų gali būti ir daugiau), kurie įspėja apie galimai netvarkingą elektros instaliaciją:

Kaistantys kištukiniai elektros lizdai ar jungikliai: Jei viskas veikia tinkamai, prilietus šiuos elektros įrenginius neturėtume jausti jokio karščio. Tačiau jei pastebite, kad lizdai ar jungikliai kaista ar svyla, o taip pat pamačius bet kokius degimo požymius, skubiai išjunkite elektrą namo ar buto elektros skydelyje arba įvade ir į pagalbą kvieskite elektriką, o atsiradus degimui ir gaisrinę. Gesinti ugnį vandeniu galima tik laikantis visų atsargumo priemonių ir atjungus elektrą (pavyzdys-rekomendacija).

Blausiau šviečiančios ar mirksinčios lemputės: Gali būti, kad ši problema praneša tik apie prastai prisuktą lemputę, tačiau jei blausumas ar mirgėjimas nedingsta ją prisukus tvirčiau arba pakeitus, verta kreiptis į elektriką.

Prastai pritvirtinti elektros lizdai ar laidai: Nuo sienų atšokę ar kitaip netvarkingi kištukiniai lizdai gali daryti įtaką ne tik į juos jungiamiems prietaisams, bet ir kelti grėsmę prisiliesti prie neizoliuoto elektros laidininko, dėl ko galima patirti elektros traumą, susiklosčius nepalankioms aplinkybėms ir mirtiną. Jei laidai atsilaisvina ir yra pritvirtinti netinkamai, jie kais, taip padidindami gaisro riziką.

Keisti garsai: Viena, jei burzgia ne pirmus metus skaičiuojantis šaldytuvas, visai kas kita – staiga zvimbti ar kitus garsus skleisti pradėję elektros lizdai ar jungikliai. Jei namuose esanti elektros instaliacija taip pastebimai apie save praneša, galbūt laikas apžiūrai kviesti elektriką.

Kibirkštys: Jei kibirkščiuoja patys elektros lizdai, jungikliai ar skydelis, nedelsiant kvieskite kvalifikuotą elektriką, o jei kibirkštys sklinda iš prijungto prietaiso, reikia šį prietaisą atjungti ir kreipkis į buitinės technikos remonto specialistą.

Dėl neaiškų priežasčių nuolat išmušami elektros saugikliai arba nuotekio relės:

Srovės nuotekio relėSrovės nuotėkio relė skirta apsaugoti žmogų nuo galimo elektros srovės poveikio

Jungiklis(saugiklis)Automatinių jungiklių pagrindinė paskirtis – apsaugoti elektros instaliaciją nuo trumpųjų jungimų ir perkrovų

Elektros automatiniai jungikliai yra skirti apsisaugoti elektros instaliaciją nuo perkrovų ir trumpųjų jungimų. Jei automatinis jungiklis atsijungia įjungus papildomas apkrovas, pirmiausia pamėginkite atjungti vieną ar kelis veikiančius elektros prietaisus. Jei tai nepadeda ar ši problema kartojasi itin dažnai, būtinai konsultuokitės su elektrikais, kurie nustatys atsijungimų priežastis ir pasiūlys problemos sprendimo būdus.

Srovės nuotėkio relės paskirtis yra apsaugoti vartotoją nuo elektros smūgio įvykus srovės nuotėkiui į įrenginio korpusą ir prisilietimo prie neizoliuotų laidininkų (jei pajungta relė). Tai nėra trumpas jungimas, nuotėkis į korpusą gali atsirasti dėl įrenginio gedimo. Pavyzdžiui, skalbiamosios mašinos kaitinimo elementai nuolat esantys vandenyje, nuo kalkių, skalbimo miltelių, agresyvios aplinkos ir laiko pradeda skilinėti. Įskilus kaitinimo elementui, srovė patenka į vandenį ir į skalbimo mašinos korpusą. Kadangi tai nėra trumpas jungimas, paprastas automatinis jungiklis nesuveiks, o prisilietus prie tokios skalbimo mašinos korpuso, žmogus gali gauti elektros smūgį. Apsisaugojimui nuo tokių traumų yra naudojamos aukščiau minėtos relės (skirtuminė srovės relė (nuotėkio rele)) 10 mA, 30 mA . Srovės nuotėkio relė atjungia (vidutiniškai per 7 ms) įrenginį, jeigu yra nuotėkis į korpusą ir korpusas turi įžeminimą.

Dūmai izoliacijos kaitimo (degimo) kvapas: Dūmai – šis ženklas apie netvarkingą elektros instaliaciją byloja labai aiškiai. Pastebėjus iš elektros lizdų, jungiklių ar palei grindjuostes kylančius dūmus, skubiai kviesite elektriką. Belaukiant meistro atvykimo iš elektros lizdų išjunkite visus prietaisus, o geriausia ir visai atjunkite elektros maitinimą, ir jokiu būdu nelieskite laidų. Atsiradus atviram degimui, ugnį galima gesinti vandeniu, tik atjungus elektrą (būtina papildomai įsitikinti, kad elektra atjungta). Apie gesintuvus ir jų naudojimą.

Privalome suvokti, jog elektros prietaisų remonto darbus turi atlikti profesionalai, kadangi sprendimas remontuoti elektros prietaisus patiems gali iššaukti sunkias elektros traumas ir nudegimus, o kritiniu atveju, gali sukelti net gaisrą. Šiuo atveju, draudikai įspėja, kad nelaimių galima išvengti, jei periodiškai atliksime elektros instaliacijų patikrinimus ir tinkamai prižiūrėsime elektros prietaisus, bei nesistengsime imtis šių prietaisų remonto darbų ir paliksime tai išmanantiems specialistams.

Pakankamai taikliai parašyta (tikiuosi draudikai nesupyks dėl pacitavimo): „Gyventojai dažnai neįvertina pavojaus, susijusio su elektros įrenginių naudojimu, ir patiria buitines traumas. Analizuodami nelaimių priežastis pastebime, kad didžioji dalis jų kyla dėl netinkamos žmogaus veiklos ar jo abejingumo. Tai reiškia, kad žmonės patys prisišaukia nelaimes neatsargiu, neatsakingu ir neapdairiu elgesiu. Neatsargus gyventojų elgesys su elektra, netvarkinga elektros instaliacija ar elektrinių prietaisų naudojimas nesilaikant saugumo taisyklių dažniausiai sukelia nelaimes, kylančių gyvenamojoje aplinkoje“, – teigė draudimo bendrovės „Gjensidige“ Turto žalų skyriaus vadovas Giedrius Norkus.

Elektros instaliacijos remontas:

+37065877771

ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS (Remtis aktualia redakcija)

Reikia išmanyti ir kitus norminius aktus.