Kt. Bal 18th, 2024

Įžeminimas

Įžemintuvų varžų skaičiavimo metodas

Įžeminimas bei įnulinimas yra labai svarbūs apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės

Įžeminimas – tai kurios nors elektros įrenginio dalies tyčinis sujungimas su žeme per specialų įtaisą įžemiklį. Įžeminimo tikslas – sumažinti prisilietimo įtampą iki nepavojingo dydžio. Realybėje, atsitikus avarijai, įžeminimo dėka elektros srovė turi galimybę nutekėti į žemę per apsauginį įžeminimą, o ne per mūsų žmogiškąjį kūną. Įžemiklis – tai į žemę įleistas metalinis laidininkas arba tokių laidininkų grupė. Įžemikliai įkalami į gruntą iki 2,5 – 3,5 m gylio. Kad būtų nepavojinga žmonėms, įžeminimo įtaiso varža turi būti daug kartų mažesnė už mažiausią žmogaus kūno varžą (Elektros traumos darbe ir buityje). Įžemiklio varža labai priklauso nuo grunto į kurį jis įkastas specifinės varžos ir kitų sąlygų.

Įnulinimas – tai kurios nors elektros įrenginio dalies prijungimas prie pakartotinai įžeminto elektros tinklų nulinio laido. Įnulinimo paskirtis – pramušimą į korpusą paversti faziniu trumpuoju jungimu. Esant įnulinimui, įžemėjimo srovė teka ne žeme, o metaliniais įnulinimo laidais (t.y. per nulinį laidą) ir ši srovė būna pakankamai stipri, kad išsilydytų elektros saugikliai, suveiktų apsaugos automatai ir sugedusi fazė būtų atjungta.

Įžeminimas – elektros įrenginio pasyviųjų dalių sujungimas su įžeminimo įrenginiu.

Įžeminimo įrenginys – žemiklių ir įžeminimo laidininkų visuma.

Įnulinimas tai korpusinio / įžeminimo laido sujungimas su neutrale / nuliu.

Kokybiškas įžeminimas turi būti pritaikytas pagal naudojamų elektros įrenginių kiekį bei galingumą.

Skaičiavimo metodas:

  1. Strypinio įžemiklio varža skaičiuojama pagal formulę:

l-įžemiklio ilgis, m;
d-įžemiklio skersmuo, m;
hv-įgilinimas, skaičiuojant nuo žemės paviršiaus iki įžemiklio vidurio, m;
ρ-savitoji grunto varža, Ώ*m.

  1. Jungiamosios horizontalios juostos varža nustatoma pagal formulę:

L-juostos ilgis, m;
b- juostos plotis, m;
h- juostos įkasimo gylis, m;
ηn– juostos panaudojimo koeficientas, priklausantis nuo įžemiklių skaičiaus, būna 0,22-0,7 ribose.

  1. Įžemiklių skaičius n nustatomas pagal formulę:

kur: ηx – įžemiklio naudojimo arba ekranavimo koeficientas; būna 0,33-0,95 ribose;
Rl– leistina įžeminimo varža;

4. Įžemiklių grupės įžeminimo varža tikslinama pagal formulę:

čia Rv– skaičiuotina įžemiklio varža, Ώ.

5. Jungiamosios horizontalios juostos įžeminimo varža:

6.Vertikalių įžemiklių su horizontalia juosta varža apskaičiuojama pagal formulę: