Kt. Lie 18th, 2024

Omo dėsnis

UIR.lt Elektros instaliacija Vilniuje

Omo dėsnis.

OMO dėsnio taikymas

P – galia (W), U – įtampa (V), R – varža (Ω) , I – srovė (A)

Elektrotechninių dydžių išvestinės reikšmės

I-srovė, A U-įtampa, VR-varža, Ω P-elektrinė galia, W
1 kiloamperas (kA) =
1000 A
1 kilovoltas (kV) =
1000 V
1 kiloomas (1 kΩ) = 1000 Ω1 kilovatas =
1000 W
1 miliamperas (mA) =
0,001 A
1 milivoltas (mV) =
0, 001 V
1 megaomas (1 MΩ) =
1 000 000 Ω
1 megavatas =
1 000 000 W
1 mikroamperas (1µA) =
0,000001 A
1 mikrovoltas (1µV) =
0,000001 V
1 miliomas (1 mΩ) =
0,001 Ω
1 milivatas (1 mW) =
0,001 W
Elektros energija, W · s (vatas · sekundė)
1 kilovatas·valanda (kWh) = 3.6·106 W·s
Elektros energija, W · s (vatas · sekundė)
1 kilovatas·valanda (kWh) = 3.6·106 W·s
1 mikroomas (1 µΩ) =
0,000001 Ω
1 arklio galia (AG) = 736 W

PURI: P – Galia, U – Įtampa, R – Varža, I – Srovė

Tikriausiai vienas iš pačių svarbiausių dėsnių elektronikoje yra Omo dėsnis. Remiantis šiuo dėsniu galima apskaičiuoti įtampą U, srovę I , varžą R. Žinant du parametrus, galima lengvai apskaičiuoti ir trečiąjį naudojantis šiomis formulėmis:

I = U/R kai norime nustatyti srovę, turėdami įtampos ir varžos reikšmes;
U = I·R kai norime nustatyti įtampą, turėdami srovės ir varžos reikšmes;
R = U/I kai norime nustatyti varžą, turėdami įtampos ir srovės reikšmes.
Paprastas būdas prisiminti šias formules yra visus dydžius užrašyti taip:

Omo dėsnis

Omo dėsnis susieja įtampą U (V), srovę I (A), ir varžą R (Ω)

Dabar turėdami tokią išraišką, ieškomą dydį nesunkiai surasite jį uždengę ir užrašę matomus dydžius, pvz., uždengę I matosi U/R ir t. t. Reikiamas formules dydžio skaičiavimui galite apsiskaičiuoti žinodami vieną iš formulių, pvz., I = U/R, kiti dydžiai išvedami atliekant paprastus metematinius veiksmus su kintamaisiais.

Pastaba: visi dydžiai turi būti atitinkamai įstatyti voltais, amperais ir omais. Jei yra pateikti kita forma, pvz., milivoltais (mV) ar miliamperais (mA), reikia atitinkamai juos perskaičiuoti. Pvz., 1 mV yra tūkstantoji 1 V dalis, t. y. 1/1000. Taigi pereinant nuo milivoltų prie voltų, reikia milivoltus padalinti iš 1000.

Plačiau skaitykite…

Keli pritaikymo pavyzdžiai:

Pavyzdžiui, norime prijungti šviesos diodą prie automobilio akumuliatoriaus.

 • Diodo vartojama srovė 20 mA arba 0,02 A.
 • Diodo vartojama įtampa 2,5 V.
 • Automobilio akumuliatoriaus įtampa 12 V.

Paskaičiuojame skirtumą įtampos, kurį reikia sumažinti 12V-2.5V=9.5 V. Turimą reikšmę įvedame į formulę R=U/I. R=9.5V/0.02A=475Ω. Mums reiktų prijungti R=475Ω nuosekliai šviesos diodui, kad diodas gautų įtampą 2.5V o ne įtampą12V. Reikia įvertinti ir tokią aplinkybę, kad automobilyje faktinė įtampa dirbant varikliui yra apie 14 voltų.

Taikymo pavyzdys
Tarkime, norime įjungti raudoną šviesos diodą (LED) prie 5 V linijos. Pats LED turi savo specifinę įtampą ir srovę. LED reikalinga įtampa 1,6 V ir srovė 20 mA (20 mA = 0,02 A). Pagal užduoties sąlygą sudarykime principinę schemą:

Taigi, turime 5 V liniją, tačiau LED reikia tik 1,6 V, todėl reikia sumažinti įtampą. Tai galima atlikti naudojant tinkamo dydžio rezistorių, kuris dalį įtampos transformuos į šilumą.

LED turi suvartoti 1,6 V, tokiu atveju įtampos kritimas rezistoriuje turi būti 5 V – 1,6 V = 3,4 V. Taigi, žinome įtampą (3,4 V), kuri turi būti ant rezistoriaus, bei srovę, kuri teka grandine (0,02 A). Toliau, taikydami vieną iš Omo dėsnio formulių išraiškų R = U/I, ir įstatę atitinkamas reiškmes, gausime 3,4 V/0,02 R = 170 Ω. Dažnai, kai kurioms apskaičiuotoms reikšmėms, nėra konkrečių detalių, todėl tenka parinkti artimiausią reikšmę tos, kuri yra gaminama. Mūsų atveju, galima gauti 180 Ω tinkamą rezitorių. Prijungę 10 Ω didesnį rezistorių, LED švies truputėlį blankiau, nes per jį tekės srovė, mažnesne nei 0,02 A, tačiau praktiškai to pastebėti neįmanoma.

Formulės naudojamos skaičiavimui. V atitinka U

Praktinis Omo trikampio panaudojimas skaičiuojant:

Omo dėsnis. V atitinka U.

Omo dėsnio naudojimo praktinio panaudojimo pavyzdžiai:

Srovė (I)

Grandinė kuri turi bateriją ir rezistorių. Baterija yra 12 V įtampos šaltinis, rezistorius 600 Ω. Reikia paskaičiuoti kiek srovės teka grandine?

Paskaičiuoti srovę (I)

 • I = V / RI = 12 V / 600 Ω
 • I = 0,02 A = 20 mA (mA)

Grandinėje srovė yra 20 mA.

Įtampa V(U)

Pavyzdyje turime grandinę kur I=3 mA ir rezistorius 600 Ohm. Reikia rasti įtampą (V).

Kokia akumuliatoriaus įtampa? Naudojant Omo trikampį gauname:

 • V = R * I
 • V = 600 Ω * 3mA (0.003A) (1 Miliamperas [mA] = 0,001 Amperas [A]) (skaičiuojant būtina paversti į A))
 • V (U) = 1,8 V

Akumuliatoriaus įtampa 1,8 V.

 • Jei norite surasti įtampą, U:
  • uždenkite U, matysite I ir R, U = I × R
 • Jei norite surasti srovę I:
  • uždenkite I, matysite U ir R, I = U/R
 • Jei norite surasti varžą R:
  • uždenkite R, matysite U ir I, R= U/I

Kaip naudotis dėsniu:

 • Užsirašome reikšmes
 • Išsirenkame formulę(naudodamiesi trikampiu)
 • Įstatome skaičius į formulę ir suskaičiuojame.
Omo dėsnio taikymo pavyzdžiai:

Prie 6 Ω rezistoriaus prijungta 3 V įtampa. Kokia srovė tekės rezistoriumi?

 • R = 6Ω, U = 3 V, I =?
 • I = U/R
 • I= 3/6 = 0.5 A

Prie 6 V baterijos prijungta lemputė. Ja teka 60mA srovė. Kokia lemputės varža?

 • U = 6 V, I = 60mA = 0.06A, R=?
 • R = U/I
 • R = 6/0.06=100Ω (varža skirsis, kai teka ir neteka elektros srovė)

1.2 kΩ rezistoriumi teka 0.2A srovė. Kokia rezistoriaus įtampa?

 • R = 1.2kΩ = 1200Ω, I = 0.2A, U = ?
 • U = I × R
 • U = 0.2A × 1200 Ω = 240 V

OMO dėsnis plačiau (RU) ….

Laidų ir kabelių parinkimas

Omo dėsnis RU