Kt. Bal 18th, 2024

Transformatoriai

Kokia transformatoriaus paskirtis? Aukštinti arba žeminti elektros įtampą.

Kokia transformatoriaus sudėtis? Geležinė šerdis ir ant jos užmautos dvi vielos ritės.

Kokios būna transformatoriaus rūšys? Aukštinamasis ir žeminamasis.

Kokia formulė naudojama apskaičiuoti transformatoriaus koeficientą?

Kam transformatoriui skirtos apvijos? Sukelti saviindukcijos elektrovarą ir indukuotąją elektrovarą.

Kuo skiriasi pirminė apvija nuo antrinės? Pirminė sukelia saviindukcijos elektrovarą, antrinė sukelia indukuotąją elektrovarą.

Kokios būna transformatoriaus konstrukcijos? Transformacijos bakas; alyvos išsiplietimo bakas; jungiamasis vamzdis; apsauginis vamzdis.

Kas yra autotransformatorius? Transformatorius, kurio pirminė ir antrinė apvijos yra elektriškai sujungtos ir turi bendrų vijų.