Kt. Lie 18th, 2024

Virš 1000 V įtampos elektros įrenginių matavimai ir bandymai

Virš 1000 V įtampos elektros įrenginių matavimai ir bandymai.

1. Komutaciniai ir apsaugos aparatai (automatinių jungiklių, jungtuvų ir kitų aparatų tikrinimas pagal elektros įrenginių bandymų normas ir apimtis).

2. Apšvietimo elektros įrenginiai.

3. Elektros mašinos ir transformatoriai (transformatorių bandymų apimtys).

4. Kondensatoriai (ryšio, daliklių, galios koeficiento gerinimo, išilginės kompensacijos, apsaugos nuo viršįtampių kondensatorių bandymai (būklės kontrolė, talpos matavimai, kondensatorių baterijų bandymas, termovizinė kontrolė ir kt.)).

5. Elektros energijos apskaita ir kokybė.

6. Oro linijos (OL), oro kabelių linijos (OKL) ir kabelių linijos (KL) (matavimai ir tikrinimai oro linijų trasoje, OL ir OKL atramų būklės ir padėties tikrinimas, linijinės armatūros tikrinimas, vidutinės įtampos kabelių izoliacijos varžos matavimai, kabelių gyslų varžos matavimai, bandymai įtampa, kabelių darbinės talpos nustatymas, antikorozinės apsaugos tikrinimas ir kt.

7. Kontaktų būklės tikrinimas.

8. Apsauga nuo žaibo ir elektros sistemos apsauga nuo viršįtampių (įžeminimo įrenginių pasai (projektai), matavimų ir bandymų protokolai, įžeminimų žymėjimas, įžeminimo įrenginių apžiūros, šių darbų grafikai ir aktai, įžeminimo įrenginių varžų matavimai, ventiliniai iškrovikliai ir viršįtampių ribotuvai, bendras supratimas apie bandymus (varžos, nuotėkio srovės matavimas, pramušimo įtampos matavimas ir pan.), įvadų ir pervadinių izoliatorių matavimų (izoliacijos varžos, izoliacijos ir talpos matavimai, bandymai 50 Hz dažnio įtampa ir kt.)).

9. Žemos įtampos elektros įrenginių automatika (iki 1000 V įtampos aparatų, antrinių grandinių ir instaliacijos bandymai).